MOJE PRIORITY

KVALITNÍ vzdělání pro NAŠE děti

Každý musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdělání. Školy jsou vzdělávací instituce, nikoli komunitní centra. Vzdělání má vést ke kreativitě a podnikavosti, nikoli k tomu, aby se člověk jen spoléhal na stát. Prioritou musí být regionální školství, zejména základní, které bylo dlouhá léta opomíjeno. Vzdělávání na vysokých školách musí být propojeno s nejnovějším vědeckým

výzkumem. Jen špičková věda je základem a inspirací pro průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Ve školství není prostor pro experimenty typu inkluze. Ta ve svých důsledcích omezuje všechny – zdravé děti, kterým snižuje tempo i kvalitu vzdělávání, handicapované děti, které vystavuje stresu a šikaně, i učitele, kterým přidělává práci a papírování.

Práce učitelů musí být dobře zaplacená – průměrný plat učitele by měl být minimálně 35 000 Kč. Ředitelé musí získat zpět své kompetence. Omezení byrokracie ve školství je podmínkou ke zvýšení jeho kvality.

NÍZKÉ DANĚ, vyšší platy

Česká ekonomika bude zdravě růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz stejně jako výdaje na státní aparát a namísto zvyšování daní učiní celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Pokud jsou daně nízké a jednoduché, lidé nemají důvod je obcházet a vyhýbat se svým povinnostem. Daňový systém musí být nastaven spravedlivě pro všechny, nesmějí se v něm neustále dělat nepřehledné změny, kvůli kterým se v něm občan nemůže vyznat. Bohatství se získává prací – ne dotacemi, ne přerozdělováním, ne zneužíváním sociálního systému. Stát musí být malý a levný.

Cesta ke zvýšení mezd zaměstnanců vede přes snížení zdanění mezd, např. zavedením nižší sazby z hrubé mzdy, zrušením solidární přirážky, daně z nabytí nemovitosti a silniční daně. Rozumné je také zavést pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby snížit z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na 19 %.

„Stát, který se chce prodanit k prosperitě je jako člověk, který si stoupne do vědra a chce za rukojeť zvednout sám sebe.“ 
Winston Churchill

ZRUŠENÍ EET A jednoduché PODMÍNKY PRO podnikání

Stát má vytvářet podmínky pro to, aby se co nejvíce rozvíjela lidská kreativita a podnikavost. Podnikání v České republice nesmí být za trest. Stát nesmí překážet podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům či jiným samostatně výdělečným a aktivním lidem, kteří jsou pilířem naší ekonomiky i zárukou kvalitního a pestrého života v naší zemi. Stát tu nesmí být od toho, aby 

zaváděl nové a nové regulace, aby kladl na podnikatele zbytečné administrativní nároky a šikanoval je neustálými kontrolami a likvidačními pokutami.

Babišova EET (elektronická evidence tržeb) je nesmyslný, nákladný a omezující projekt, který chci 

zrušit. Důsledkem je pouze frustrace malých podnikatelů, a zdražování produktů a služeb. EET nepřináší pro malé podnikatele nic dobrého a nepřispívá ani k lepšímu výběru daní, jak bylo slibováno.

SILNÉ Česko v BEZPEČNÉ Evropě

Jsem hrdá na to, že jsem občankou České republiky. Naše krásná země mnoho let bojovala za svou svobodu a samostatnost. Máme svou národní identitu, kterou je třeba bránit. Máme tradice, o které je třeba pečovat. Máme vlastní kulturu, kterou je třeba rozvíjet. Odmítám zhoubnou ideologii multikulturalismu a odmítám koncept „stále těsnější Unie“. EU se stala nikým nekontrolovanou organizací, opírající se jen a pouze o byrokracii. Pokud se nepodaří Evropskou unii reformovat, musíme hledat takové formy mezinárodní spolupráce, které jsou výhodné pro Českou republiku a neukrajují nám svobodu a naší suverenitu. Takovou spolupráci si dovedu představit např. na půdorysu Visegrádské čtyřky posílené o Rakousko. Nikdy nepodpořím přijetí eura a budu hájit zachování české národní měny. Svou vlast a její zájmy budu vždy klást na první místo.

Naší bezpečnost dlouhodobě garantuje členství v NATO. Musíme však přispívat větším dílem k posilování obranyschopnosti naší země a zvýšit výdaje na armádu minimálně na úroveň 2% HDP. Česká republika musí být připravená čelit aktuálním hrozbám, které se dotýkají celé Evropy – islámský terorismus, nekontrolovaná migrace a rostoucí kriminalita. Islám nemá v naší moderní společnosti místo. Je to náboženství nenávisti, útlaku a teroru. Proti terorismu se musí použít zbraně, ne řeči o lásce a míru. Masová migrace je obrovské riziko pro evropskou bezpečnost a jelikož vrcholní představitelé EU nepřinesli efektivní řešení tohoto problému, je třeba vyjednat pro Českou republiku výjimku ze společné azylové a migrační politiky. Kriminalita musí být přísněji trestána – tak, aby výše trestu byla dostatečně odrazující pro potenciální pachatele trestných činů. Občané mají mít právo použít legálně drženou zbraň na obranu své osoby, svého majetku a svých blízkých.