Boží hod velikonoční aneb slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17.4. 2022Zuzana Majerová369x

Dnes je velký křesťanský svátek. Vzkříšení! Ježíš Kristus, jenž na sebe vzal hříchy našeho světa, vstal třetího dne po svém ukřižování z mrtvých. Ať už jsme, či nejsme věřící, je dobré připomenout si právě v tento den symboliku největšího z křesťanských svátků.

Je to příležitost, abychom v sobě vzkřísili to dobré, co v nás je. Abychom hledali spíše to, co nás spojuje, než abychom ve vzájemných soubojích zneužívali jednotlivosti, na něž máme různé názory. Právě naše doba, ve které žijeme, po tom doslova volá.

Už řadu let se náš svět neubírá dobrým směrem. Roste mezinárodní napětí, přímo za našimi humny se válčí, obyčejní lidé chudnou a ti nejnešťastnější a nejpostiženější umírají.

Právě svátek vzkříšení je příležitostí připomenout si, že namísto toho, abychom vinili jen ty druhé, můžeme každý začít sám u sebe.

K takovému vzkříšení Vám i sobě přeji hodně odvahy.

Vaše Zuzana

Jsem Zuzana Majerová. Byla jsem od roku 2017 do 2021 poslankyně PSP ČR za Olomoucký kraj. S Václavem Klausem mladším jsem v roce 2019 založila politické hnutí občanů TRIKOLORA a po rezignaci Václava Klause mladšího dne 23. 3. 2021 jsem se stala předsedkyní TRIKOLORA. 29. ledna 2022 jsem obhájila post předsedkyně a vedu TRIKOLORU do dalších voleb.
Bráníme právní stát a občanské svobody.
Komentáře