Jaká má být naše Trikolora?

31.1. 2022Zuzana Majerová564x

Jsem bytostně přesvědčená, že Trikolora nemá být stranou vůdcovského typu. Jako předsedkyně naopak chci vytvářet a dávat co nejvíce prostoru lidem okolo sebe. Lidem zevnitř Trikolory i zvenčí. Jaká tedy má být naše Trikolora?

Jsem ráda, že mezi námi existuje široký konsensus a Trikolora se přeměnila na jasně definovanou politickou stranu. Stranu pravicovou, konzervativní, vlasteneckou a euroskeptickou. Abychom mohli ostatní sjednocovat, musíme být sami silní. Nemusíme být vyloženě masovou stranou, ale potřebujeme lidi, kteří jsou ochotní pracovat, ne vést nekonečné vnitřní spory. Členové, kteří žijí v představě, že politika je, když se uvnitř Trikolory pereme mezi sebou, jsou víc ke škodě než k užitku.

Naprosto jasný postoj je třeba zaujmout k našemu členství v Evropské unii. Takže nyní vás prosím o zvýšenou pozornost. Říkám to s veškerou odpovědností, ale v Evropské unii v téhle podobě, v tomto molochu, který deficit demokracie nahrazuje přebytkem byrokracie, nechceme být. Hluboce se mýlí ti, kteří pořád věří v nějakou nápravu či obrodu. On už geniální Albert Einstein říkal, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Proto jasně a jednoznačně deklaruji, že Trikolora vždy podpoří veškeré iniciativy, které povedou k posílení naší národní suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU včetně referenda o vystoupení.

Prvním krokem musí být nadřazení našich zákonů nad unijní legislativu. O našich věcech se musí rozhodovat doma, ne v Bruselu či v Berlíně. Naším cílem je skutečně suverénní Česká republika. Samozřejmostí je rovněž zachování české koruny.

Ale abychom si správně rozuměli. Už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.

Proto podporujme spolupráci národních států, nejlépe návrat k Evropským společenstvím a preferujme rovněž společný postup zemí V4.

Marketing je také důležitý, ale vůbec nejlepším marketingem je správná politika. Jaká?

Musíme dál bránit normální svět. Proč?

Protože bohatství vzniká z práce, a ne z dotací. Protože rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Protože existují jen dvě pohlaví. Protože správné je postarat se napřed o svoji rodinu, o svoji obec, o svoji zemi. Pak teprve můžeme pomáhat druhým. O děti jde na prvním místě. Musíme proto zastavit nesmyslnou plošnou inkluzi stejně jako nebezpečnou indoktrinaci našich dětí jedinou „správnou“ ideologií. To už tu kdysi bylo a nic dobrého to nepřineslo.

Nejvyšším příkazem naší doby je chránit svobodu a svobodu slova na prvním místě. Jiný názor není dezinformace. Musíme zastavit nastupující cenzuru na sociálních sítích i jinde. Multikulturalismus nefunguje. Musíme chránit náš způsob života. Nikdy nebudeme akceptovat žádné kvóty, žádnou povinnou solidaritu, žádnou masovou, natož nelegální migraci.

Stěžejní heslo je – štíhlý stát, bohatí občané. Je třeba zefektivnit státní správu a revidovat naši Ústavu. Lidé nepřijali existenci Senátu a stejné je to vlastně i s kraji. Je třeba zredukovat nesmyslné regulace a zákony. Je třeba zjednodušit daňový systém i výběr daní. Je třeba zrušit buzerační byrokratické povinnosti pro živnostníky a malé firmy. Je třeba odstřihnout politické neziskovky od veřejných rozpočtů a zahraničních donátorů. Je třeba zrušit tzv. koncesionářské poplatky, zeštíhlit a předefinovat média veřejné služby.

Největším nebezpečím současnosti je nesmyslná zelená politika regulérních bláznů, kteří v Bruselu momentálně vládnou, konkrétně šílený Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu. Ta hrozí provětrat peněženky našich občanů způsobem, jaký jsme si ještě nedávno nedovedli představit ani v těch nejděsivějších snech. Ostatně už to začalo.

Proto jednoznačně říkáme, že Green Deal odmítáme. Stejné je to s bojem proti klimatickým změnám. My totiž víme své. Jeden totalitní režim, který chtěl poručit větru a dešti, už jsme tu měli. Přírodu musíme chránit pro lidi, ne proti lidem.

Pár slov k tomu nejaktuálnějšímu. Medicínské úvahy ráda přenechám povolanějším, já se mohu vyjádřit jako politik. Za největší tragédii naší doby považuji, že vládnoucí politici neváhají opět vytvářet občany dvou kategorií. Očkované a neočkované. To je naprosto zničující. Tomu se musíme se vší rozhodností postavit. Ale pozor! Nejsme žádní antivaxeři! Od prvopočátku pouze říkáme, že očkování musí být dobrovolné.

Na druhou stranu je ale pravda, že covid je sice důležité a stále aktuální téma, ale dříve či později odezní. Co zůstane, je nápor na peněženky našich občanů, a tady už nejsou na vině pouze nesmyslná a nelogická vládní opatření, ale daleko více šílená unijní zelená politika, respektive energetická krize, jež se rychle mění v krizi ekonomickou. Naše argumentace musí čím dál víc mířit tímto směrem.

Zatímco Václav vedl Trikoloru hodně autokraticky, já naopak ráda dávám co nejvíc prostoru lidem okolo sebe. Nejen těm zevnitř, ale i zvenčí. Proto bych ráda v nejbližší budoucnosti k Trikoloře přitáhla další výrazné osobnosti z různých oborů. Ostatně někteří z nich s námi už spolupracovali či byli v kontaktu. Mým cílem je vybudovat okolo Trikolory funkční think-tank, který bych s radostí svěřila panu prof. Ivo Budil.

Sečteno podtrženo: Trikolora musí být seriózní konzervativní alternativou, nikoli dalším z mnoha aktivistických hnutí. Musí být alternativou jak k Fialově probruselské vládě, tak k Babišově probruselské opozici. Být seriózní ale neznamená, že nemáme být také rázní a někdy i radikální.

Nemusíme spolu všichni souhlasit úplně ve všem. Důležité je, že se shodujeme na třech základních pilířích, na kterých Trikolora stojí. Spojuje nás víra v suverenitu naší země, prosperitu a svobodu.

Naše plavba mezi Skyllou seriózní politické odpovědnosti a Charybdou laciného populismu určitě nebude jednoduchá.

Přesto vás zvu srdečně na palubu.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.