Budeme bojovat za normální svět a skutečné hodnoty

24.12. 2021Zuzana Majerová739x

Drazí členové a příznivci Trikolory,

dovolte mi, abych Vám všem srdečně poděkovala za spolupráci, podporu a motivaci v uplynulém roce. Vánoční svátky jsou obdobím radosti, proto je vhodný čas projevit vděčnost za Vaše odhodlání a tvrdou práci. Využijme poslední dny tohoto roku nejen k ohlédnutí se zpět, ale také k načerpání sil do nového roku 2022.

Děkuji za projevenou důvěru a za sebe i za celou Trikoloru přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Přestože máme před sebou ještě spoustu práce, my se nikdy nevzdáme a budeme s houževnatostí nám vlastní bojovat za normální svět a skutečné hodnoty.

Těším se na další spolupráci v roce 2022.
Vaše Zuzka

Jsem Zuzana Majerová. Byla jsem od roku 2017 do 2021 poslankyně PSP ČR za Olomoucký kraj. S Václavem Klausem mladším jsem v roce 2019 založila politické hnutí občanů TRIKOLORA a po rezignaci Václava Klause mladšího dne 23. 3. 2021 jsem se stala předsedkyní TRIKOLORA. 29. ledna 2022 jsem obhájila post předsedkyně a vedu TRIKOLORU do dalších voleb.
Bráníme právní stát a občanské svobody.
Komentáře