Budeme bojovat za normální svět a skutečné hodnoty

24.12. 2021Zuzana Majerová823x

Drazí členové a příznivci Trikolory,

dovolte mi, abych Vám všem srdečně poděkovala za spolupráci, podporu a motivaci v uplynulém roce. Vánoční svátky jsou obdobím radosti, proto je vhodný čas projevit vděčnost za Vaše odhodlání a tvrdou práci. Využijme poslední dny tohoto roku nejen k ohlédnutí se zpět, ale také k načerpání sil do nového roku 2022.

Děkuji za projevenou důvěru a za sebe i za celou Trikoloru přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Přestože máme před sebou ještě spoustu práce, my se nikdy nevzdáme a budeme s houževnatostí nám vlastní bojovat za normální svět a skutečné hodnoty.

Těším se na další spolupráci v roce 2022.
Vaše Zuzka

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.