Budeme bránit svobodné volby. 
Proti diskriminaci ze strany České televize podáváme stížnost i žalobu

9.9. 2021Zuzana Majerová245x

Pravidla předvolebních debat na České televizi jsou diskriminační, omezují svobodu slova a narušují volební soutěž. Formace Trikolora Svobodní Soukromníci se proto obrátila jak na Radu České televize, tak na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s oficiální stížností. Hnutí současně podalo žalobu k soudu a domáhá se vydání předběžného opatření. 

„Česká televize záměrně diskriminuje především menší nebo nově založené politické strany a hnutí. Taxativně a bez jakékoliv logiky určuje počet volebních stran, jejichž zástupce pozve do předvolebních debat. Aniž by to Česká televize jakkoliv zdůvodnila, letos stanovila maximální počet stran na sedm. Přitom při loňských krajských volbách dostalo prostor devět, při posledních parlamentních volbách v roce 2017 dokonce deset politických stran. Má-li Česká televize ze zákona plnit funkci veřejnoprávního média, nemůžeme této zjevné diskriminaci, která může mít potenciál ovlivnit výsledky voleb, mlčky přehlížet. Nejde nám o to vynutit si účast v diskuzích, chceme však vzdorovat svévoli České televize,“ uvedla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci. 

Její slova potvrzuje i uznávaný advokát doc. Zdeněk Koudelka. „Pravidla České televize postupují v rozporu s tradicí, když významně snižují počet volebních stran v debatách. Česká televize snížila pro letošní rok počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017, a to o 30 %. K tomuto kroku nebyl relevantní důvod,“ uvedl Zdeněk Koudelka, podle něhož pravidla diskriminují zvláště nové strany, které se nemohou v plné míře mediálně prezentovat tak, jako strany zavedené, a proto je jejich účast v debatách o to důležitější. 

„Rozhodnutí České televize narušuje volební soutěž a privileguje dosud zavedené politické strany,“ dodal Koudelka s tím, že v obdobné záležitosti nedávno vynesl verdikt dokonce Evropský soud pro lidská práva. Ten rozhodl, že vyloučení z politických debat je v rozporu s článkem 10 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách, chránícím svobodu projevu.

Podle docenta Koudelky sice zákon výslovně nestanovuje pravidlo účasti stran ve volebních debatách České televize, nicméně pravidla, která veřejnoprávní televize zveřejnila, nemohou být svévolná. Musí respektovat ústavní princip toho, že politický systém je založen na politických stranách, a že zákon státu ukládá finančně podporovat také strany neparlamentní, jakožto základnu pro možné nové politické proudy a myšlenky. 

„Proto je nutné, aby Česká televize svá pravidla účasti v předvolebních debatách stanovila s ohledem na tyto zákon o sdružování v politických stranách. Je správné, aby televize umožnila účast všem subjektům, jejichž volební potenciál překročí 3% hranici v sociologických průzkumech. Jedná se o hranici, která není svévolná, ale totožná s plným financováním politické strany ze státního rozpočtu,“ doplnil Zdeněk Koudelka

Pro ilustraci – při 60% volební účasti představuje volební podpora ve výši 3 % přibližně 180 tisíc voličů. „Česká televize tak svým přístupem ignoruje hlasy lidí v počtu obyvatel dvou krajských měst,“ doplnila Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci. 

Politická formace Trikolora Svobodní Soukromníci je parlamentní stranou, kterou reprezentují tři poslanci a jeden senátor. Podle dříve platných podmínek České televize by proto kritéria pro účast ve volebních debatách splnila. 

Více informací na www.pravozit.cz

Přímé kontakty: 

Zuzana Majerová Zahradníková – mobil: +420 777 111 014

Zdeněk Koudelka – mobil: +420 774 915 919

Jsem Zuzana Majerová. Byla jsem od roku 2017 do 2021 poslankyně PSP ČR za Olomoucký kraj. S Václavem Klausem mladším jsem v roce 2019 založila politické hnutí občanů TRIKOLORA a po rezignaci Václava Klause mladšího dne 23. 3. 2021 jsem se stala předsedkyní TRIKOLORA. 29. ledna 2022 jsem obhájila post předsedkyně a vedu TRIKOLORU do dalších voleb.
Bráníme právní stát a občanské svobody.
Komentáře