Předkládám ústavní žalobu

15.2. 2021Zuzana Majerová1810x

Černé na bílém! Právníci Trikolóry právě rozbourali Babišovi nouzový stav. Předkládám ústavní žalobu.

Poslankyně za hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková vyzvala všechny opoziční poslance, kteří opakovaně hlasovali proti prodlužování nouzového stavu (tedy poslance ODS, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a nezařazených – bez poslanců KSČM), aby připojili svůj podpis k ústavní žalobě, kterou připravili právní experti hnutí Trikolóra.

Ústavní žaloba se podle Majerové Zahradníkové týká nejen včerejšího znovuvyhlášení nouzového stavu vládou ČR. „Ale napadá rovněž i ústavnost jeho prodlužování prostou většinou přítomných poslanců v minulosti,“ sdělila Majerová Zahradníková.

„Opakuji zároveň, že jsem jako poslankyně PSP ČR připravena se připojit ke každé další ústavní žalobě zpochybňující vyhlášení nouzového stavu, ať ji připraví kdokoli, bez ohledu na stranickou příslušnost,“ dodala Majerová Zahradníková.

Poslankyně také přidala text samotné ústavní žaloby. Skupina 25 poslanců žádá Ústavní soud, aby posoudil ústavnost zejména usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021, jímž vláda vyhlásila nouzový stav na území České republiky, ale stejně tak i usnesení vlády, jímž je opatřením s působností na celém území České republiky zásadním způsobem omezeno základní lidské právo dětí a dalších lidí na vzdělání. Stejně tak poukázala na další usnesení, kdy je zrušeno či podstatně omezeno základní lidské právo svobodně podnikat či vykonávat jinou hospodářskou činnost. Ústavní soud pak žádají o přezkum jejich žaloby přednostně. 

V odůvodnění je mimo jiné zmíněna skutečnost, že usnesení vláda vydala jen tři dny poté, kdy poslanci rozhodli o nevyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu. Usnesením podle nich také vláda flagrantně zneužila institutu nouzového stavu, když obešla nesouhlas právě Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu.  „Podle našeho názoru je namístě, aby Ústavní soud provedl kontrolu ústavnosti Usnesení 1 (více v ústavní žalobě-pozn. red.) a po provedení této kontroly jej zrušil jako odporující ústavnímu zákonu i ústavnímu pořádku,“ píše se v žalobě.  Vláda podle žaloby jednala sice na základě žádosti hejtmanů, ale tímto postupem se pokusila obejít systém kontroly své činnosti ze strany Poslanecké sněmovny. „Vláda smí prodloužit nouzový stav pouze na dobu třiceti dnů. K prodloužení této doby může dojít výhradně se souhlasem PSP. Zákon o bezpečnosti v tomto směru neuvádí žádné výjimky z tohoto pravidla. Lze tedy s jistotou konstatovat, že úmyslem zákonodárce bylo podrobit vládu kontrole ze strany PSP, a tím omezit možnost zneužití tohoto stavu k dlouhodobému potlačování občanských práv a svobod včetně základních principů demokratického právního státu,“ zní dále.  „Lze sice připustit, že vláda smí nouzový stav vyhlásit rovněž na základě žádosti hejtmana kraje České republiky. Jak však vyplývá z ustanovení § 3 odst. 5 krizového zákona, k tomuto postupu je však oprávněna pouze v případě, že není ‚možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí‘. Takový stav však nenastal a ani nastat nemohl, když stav nebezpečí nebyl účinně vyhlášen v žádném kraji. Je tedy třeba konstatovat, že vláda vyhlásila nouzový stav za stejných okolností, za nichž k tomu neobdržela souhlas ze strany PSP. To nakonec dokládá i textace krizových opatření, která vláda vydala dne 14. 2. 2021, která se naprosto či téměř shodují s opatřeními vydanými v průběhu předchozího nouzového stavu,“ píše se rovněž v žalobě.

Článek vyšel na Parlamentních listech ZDE

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.