Navrhneme zrušení stavu pandemické pohotovosti

18.4. 2021Zuzana Majerová1810x

„Za situace, kdy Vláda ČR zneužívá pandemického stavu k vydávání mimořádných opatření, která protiprávně omezují základní práva a svobody občanů naší země, ochromují celou ekonomiku, devastují desetitisíce podnikatelů a živnostníků a především poškozují životy a zdraví našich dětí, přičemž nezákonnost těchto opatření otevřeně a arogantně přiznává i sám ministr zdravotnictví, je nejen právem, ale dokonce povinností každého poslance dolní komory Parlamentu České republiky hlasovat pro ukončení tohoto nepřípustného stavu,“ říká předsedkyně Majerová.

„Nemáme jediný tvrdý důkaz, že omezující opatření, která zásadním způsobem nevratně ovlivňují naše životy, mají jakýkoliv pozitivní přínos pro boj s epidemií covidu. Vláda odmítá naslouchat lékařům a odborníkům, kteří tato opatření zpochybňují jako zcela neúčinná, a dokonce poškozující zdraví zejména našich dětí. Shrnuto do jedné věty – tato opatření rizikové skupině nepomáhají a těm ostatním škodí. Poté, co i nezávislý soud v německém Výmaru zakázal dvěma školám v Durynsku požadovat negativní antigenní test pro přístup do prezenční výuky, stejně tak jako nošení roušky v celé budově školy, již není na co čekat. Každým dnem, kdy stav pandemické pohotovosti trvá, jen navyšujeme obrovské nenávratné škody, které vláda svojí nekompetencí způsobila,“ dodává JUDr. Jindřich Rajchl, odborný garant Trikolóry pro právo a spravedlnost.

Návrh na zrušení stavu pandemické pohotovosti musí podepsat dle ustanovení §1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb. (dále jen „pandemický zákon“) alespoň jedna pětina všech poslanců.

Stav pandemické nouze

Stav pandemické nouze umožňuje Vládě ČR, respektive konkrétním ministerstvům bezprecedentně zasahovat do základních práv a svobod občanů ČR. Tudíž je tento stav téměř totožný se stavem nouzovým, jejž poslanci většiny parlamentních stran před několika týdny kategoricky odmítli prodloužit.

„Nyní je na čase, aby kolegové jasně dokázali, kdo z nich myslel svoje prohlášení skutečně vážně a kdo jen hrál politickou hru, kdy sice mediálně prezentoval svůj nesouhlas s prodloužením nouzového stavu, ale fakticky dal vládě do ruky stejná práva schválením pandemického zákona, a obrazně řečeno tak jen přehodil problém z pravé kapsy do levé,“ konstatuje Zuzana Majerová Zahradníková a dodává: „Pokud někdo tvrdí, že chce vrátit dětem dětství, tak má nyní reálnou šanci pro to skutečně něco udělat, a nikoliv se jen prázdně sebeprezentovat v médiích a na sociálních sítích.“

„Lidé si často stěžují, že politici pouze mluví a kritizují, ale reálně neudělají vůbec nic. Proto bych chtěl všechny občany České republiky vyzvat, aby pozorně sledovali, kdo se k našemu návrhu připojí a hodlá s tímto marasmem skutečně něco udělat, a kdo o tom jen prázdně hovoří,“ uzavírá Rajchl.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.