Prohlášení Trikolory k výrokům Petra Pavla

20.6. 2023Zuzana Majerová600x

Internační tábory v České republice nechceme

Trikolora kategoricky odsuzuje další z výroků prezidenta Petra Pavla, tentokrát o údajné nutnosti přísného dohledu nad občany Ruské federace, kteří žijí v zemích západní Evropy. Svůj požadavek zdůvodňuje tím, že jsou to „občané země, která vede agresivní válku“. Prezident České republiky se evidentně inspiroval násilnou internací Japonců a Američanů japonského původu během 2. světové války. Ve vládou zřízených internačních táborech se tehdy ocitlo 110 tisíc lidí japonského původu, kteří přišli nejen o majetky, ale řada z nich i o život, bez toho, že by těmto lidem byla prokázána jakákoli nepřátelská činnost. Americká vláda se internovaným po letech omluvila a vyplatila jim odškodnění.

Podle Petra Pavla je takový krok „jednoduše následek války“. Říká nám tím prezident republiky, že jsme opravdu ve válce? Nebo je ve válce on sám a politická reprezentace, která podporovala jeho kandidaturu? Není ve válce také s vlastními občany, kteří tyto názory nesdílejí? Trikolora odmítá ruskou ozbrojenou intervenci na ukrajinském území. Válku na Ukrajině však považuje za selhání politiků nejen na obou stranách konfliktu, ale rovněž i na straně Spojených států, Evropské unie a mezinárodního společenství. Jejím jediným řešením je okamžité příměří a následná politická a diplomatická jednání.

Válkou nejvíce trpí občané Ukrajiny, ale i Ruska, bez ohledu na to, jestli s postoji „svých“ politiků souhlasí nebo ne. Pavlem požadované zpřísnění dohledu vede jen k dalšímu rozpoutávání válečné hysterie v naši zemi, které ostatně nemá obdoby v žádném státě na západ od České republiky. Trikolora Pavlův další exces chápe nejen jako důkaz politického amatérismu zvolené hlavy státu a neschopnost oprostit se od uvažování založeném na primitivním obrazu nepřítele, ale také jako snahu odvádět pozornost od narůstajících domácích ekonomických problémů.

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory
Václav Musílek, předseda KO Trikolora Praha

Jsem Zuzana Majerová. Byla jsem od roku 2017 do 2021 poslankyně PSP ČR za Olomoucký kraj. S Václavem Klausem mladším jsem v roce 2019 založila politické hnutí občanů TRIKOLORA a po rezignaci Václava Klause mladšího dne 23. 3. 2021 jsem se stala předsedkyní TRIKOLORA. 29. ledna 2022 jsem obhájila post předsedkyně a vedu TRIKOLORU do dalších voleb.
Bráníme právní stát a občanské svobody.
Komentáře