Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat!

31.3. 2021Zuzana Majerová384x

Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa.

„Času je málo, vyhrňme si rukávy,“ vyzvala zastupující předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková v samém závěru ideové konference tohoto hnutí, která proběhla v sobotu odpoledne na internetu. I když nečekala, že ji život postaví do pozice stranického lídra, je připravena udělat vše, aby dosáhla cíle, se kterým do politiky šla.

Zuzana Majerová Zahradníková byla na prvním sjezdu v roce 2019 zvolena jako první místopředsedkyně Václava Klause mladšího. Ten se na počátku týdne rozhodl zcela odejít z politiky, ideová konference tak byla první akcí, kde se prezentovala jako jeho nástupkyně.

Během konference promluvila celkem dvakrát. Nejprve přednesla na úvod obecnější zamyšlení o tom, že svět i naše země se vydaly špatným směrem. „Směrem, který hrozí zahubit naši euroatlantickou civilizaci v podobě, jakou jsme doposud znali,“ varovala. Nová levice se na Západě vydala od šedesátých let na dlouhý pochod institucemi, které obsazovala a z nich čím dál více zasahovala do života všech lidí. Dnes diktuje politická témata a díky svým zkušenostem ovládají politiku a lidské životy čím dál více. A myšlenky, které prosazují, nemají se svobodou a s tím, co učinilo Evropu velkou a úspěšnou, nic společného.

Proti šíleným nápadům totalitářů nás nejlépe chrání naše vlastní zkušenost s totalitou, která už ale mladé generaci bohužel chybí. Mladá generace je proto současnými nepřáteli svobody ohrožena nejvíce.

Agenda nové levice je jim totiž předkládána s nebezpečnou kombinací agresivity a atraktivity. Valí ji do nich zpovykaná média, levicové univerzity, politické neziskovky, a nebo bohatí mecenáši, kteří tím financují nový světový řád.

Dílem z naivity, dílem z neznalosti a z revoluční romantiky těmto náladám snadno podléhají. A to je největší výzva současnosti.

„Jsme tu proto, abychom bránili normální svět. On to za nás nikdo jiný neudělá,“ uzavřela své úvodní zamyšlení.

Jako předsedkyně pak měla hlavní projev, kde shrnula dosavadní činnost hnutí za necelé dva roky činnosti. Vzpomněla, jak v červnu 2019 s Václavem Klausem oznámili vznik hnutí a v září se v Brně v atmosféře velkého očekávání konal první sněm.

„Trikolóra nevznikla proto, že Václava vyloučili z ODS. Vznikla především z objektivní potřeby ustavit v České republice hodnověrný politický subjekt, který bude hájit normální svět. Ten, který pozvolna mizí pod nánosem pomateného genderismu, zapšklého feminismu, popleteného multikulturalismu, zničujícího environmentalismu, a všech dalších -ismů, co jich dnešní pomatený svět na nás chrlí,“ připomněla.

Proto vzniklo základní heslo hnutí „braňme normální svět“.

„A co je normální? Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální je pracovat, ne čerpat. Normální je postarat se nejprve o vlastní rodinu, obec, zemi a až pak jinde,“ popsala Zuzana Majerová.

Druhým heslem Trikolóry je, že bohatství vzniká z práce. „Možná je to úplně banální konstatování, ale ve světě totálně pokřiveném systémem dotací a podpor, ke kterým se ale obvykle nejrychleji propracují nikoliv ti nejpotřebnější, nýbrž ti s nejostřejšími lokty, je to nesmírně důležitá připomínka,“ myslí si.

Zdravá společnost by měla stát na těch, kteří skutečné hodnoty vytvářejí, ne na těch, kteří nejšikovnějši čerpají. „Oni totiž čerpají z toho, co vytvořili a zaplatili jiní,“ zdůraznila. Jejich zisky jim někdo přerozdělil, a ten při tom obvykle má své vlastní postranní úmysly.

Na takovém systému stojí Evropská unie. A takový systém devastuje kapitalismus volné soutěže, kterému vděčí západní civilizace za svůj rozkvět.

Žijeme v České republice- třetí heslo hnutí Trikolóra. Opět zdánlivě banální. Ale musíme se ptát, jestli je to ještě naše suverénní republika. Rozhodujeme si o našich věcech sami?

Zhruba 60 procent zákonů nám dnes diktuje Evropská unie a my je musíme „implementovat“. „Jsme spíše provincií nadnárodní struktury, ve které rozhodují jiní. Tato struktura má na jedné straně obrovský deficit demokracie a na druhé obrovský přebytek byrokracie.“

Proti tomu se Trikolóra vymezuje. „Ale to, že hájíme tradiční stát, neznamená, že jsme proti evropské spolupráci,“ zdůraznila. Je ale něco jiného volný obchod a ekonomická spolupráce, nebo vnucená fiskální či politická unie.

„Chci hodně nahlas zdůraznit, že protiunijní neznamená protievropský. Neměli bychom tato slova v žádném případě zaměňovat,“ zopakovala Majerová.

Ještě jedné věci je čím dál méně. Svobody. A svobody slova na prvním místě.

V každé nastupující totalitě je to stejné. Nejprve jsou za dveře vykazovány názory, pokračuje to vykazováním osob z veřejného života a končí to politickými vězni,“ obává se představitelka Trikolóry. Musíme proto udělat vše proto, aby ČR byla suverénní zemí.

V Trikolóře prý ale nejsou tak namyšlení, aby věřili, že toho dosáhneme sami. Zvou ke spolupráci všechny další pravicové strany. Jedinou osobností, která může tuto spolupráci zaštítit, je podle nich prezident Václav Klaus.

Pojďme do toho kvůli našim dětem a vnoučatům,“ vyzvala poslankyně na závěr svého projevu.

Článek vyšel na Kuryr.in zde

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.