Normální svět pozvolna mizí

28.3. 2021Zuzana Majerová1690x

Hlavní projev na ideové konferenci.

Tak ještě jednou. Dámy a pánové, vážení hosté, milí členové i příznivci Trikolóry,

že zakládáme Trikolóru, jsme s Václavem Klausem mladším oznámili na tiskové konferenci 10. června 2019.

Ustavující sněm Trikolóry se pak v Brně konal 28. září téhož roku. Od té doby jsme ustavili organizace ve všech krajích naší republiky a místní organizace v řadě měst a obcí všech okresů. Já osobně jsem spolu s Václavem během naší Trikolóra tour, alias Trikolóra jede, objela téměř všechny okresy naší vlasti, než nás zastavila koronavirová krize. 

Absolvovali jsme také jedny volby, bohužel jako startovní ty krajské, s výsledkem, který rozhodně mohl být lepší, za což si samozřejmě ponejvíce můžeme sami, ale nepochybně také sehrály roli vnější okolnosti, včetně onoho již zmiňovaného koronaviru, respektive nouzového stavu, který aktivnímu dělání politiky tváří v tvář lidem rozhodně nepřeje. Což dvojnásob platí pro strany úplně nové.

Také bych mohla zmínit média, mezi jejichž miláčky rozhodně nepatříme, ale nestěžujme si, raději si vyhrňme rukávy a pusťme se do další práce. Ono je toho totiž také dost, co se nám podařilo a na čem můžeme stavět.

Proč Trikolóra vznikla? Vůbec ne proto, že Václava vyloučili z ODS. To celý proces jen urychlilo. Vznikla především z objektivní potřeby ustavit v České republice hodnověrný politický subjekt, který bude hájit normální svět. Ten normální svět, který pozvolna mizí pod nánosem pomateného genderismu, zapšklého feminismu, popleteného multikulturalismu, zničujícího environmentalismu a všech dalších -ismů, co jich jen dnešní pomatený svět na nás chrlí.

Ano, Trikolóra vznikla především proto, abychom bránili normální svět. A co je normální? Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální je pracovat, a ne čerpat. Normální je postarat se nejprve o vlastní rodinu, vlastní obec, vlastní zemi, a pak teprve pomáhat jinde.  

Trikolóra si do svého štítu vepsala tři základní hesla. O tom prvním – „braňme normální svět“ – už byla řeč. 

Naším druhý základním heslem je, že „bohatství vzniká z práce“. Možná je to úplně banální konstatování, ale ve světě, který je totálně pokřivený systémem dotací a nejrůznějších podpor, ke kterým se ale obvykle nejrychleji propracují nikoli ti nejpotřebnější, nýbrž ti s nejostřejšími lokty, je to nesmírně důležitá připomínka. Zdravá společnost stojí, možná přesněji by měla stát, na těch, kteří skutečné hodnoty vytvářejí, nikoli na těch, kteří nejšikovněji čerpají. Oni totiž čerpají z toho, co vytvořili, respektive zaplatili jiní. A ten, kdo hodnoty přerozděluje, má obvykle i své vlastní postranní úmysly. Netřeba dodávat, jak podobný systém – a dodejme ještě, že Evropská unie na něm stojí – devastuje a ničí kapitalismus volné soutěže. Ten kapitalismus, kterému západní civilizace vděčí za svůj nebývalý vzestup.

Třetím základním heslem Trikolory je, že „žijeme v České republice“. I to se někomu může zdát jako úplná banalita. Ano, žijeme na území státu, který se jmenuje Česká republika. Ale je to ještě suverénní a svrchovaný stát? Rozhodujeme si o našich věcech a našich zákonech sami? Vzhledem k tomu, že takřka 60 procent zákonů nám DIKTUJE Evropská unie a my je musíme, zdůrazňuji musíme, takzvaně implementovat, jsme už daleko spíše provincií nadnárodní struktury, ve které rozhodují jiní. Ta struktura ovšem má na jedné straně obrovský deficit demokracie a na druhé naopak obrovský přebytek byrokracie. 

To, že Trikolóra hájí národní stát, jako ten nepřirozenější celek, ve kterém funguje, možná přesněji ještě funguje demokracie, neznamená,  že jsme proti evropské spolupráci. Ale něco jiného je volný obchod a ekonomická spolupráce bez bariér a něco úplně jiného vnucená polická, fiskální či právní unie. O našem kritickém postoji k Evropské unii tu bude hovořit místopředseda Trikolóry Jan Tesař, já chci pouze hodně nahlas zdůraznit, že „protiunijní“ neznamená „protievropský“ a že bychom ta slova v žádném případě neměli zaměňovat. 

A ještě jedné věci je v současném světě i Evropské unii čím dál méně. Svobody. A svobody slova na prvním místě. Je to obrovské varování. Je to vždycky stejné, v každé nastupující totalitě. Nejprve jsou za dveře vykazovány jiné názory, pokračuje to vylučováním nepohodlných osob ze společenského života…..a politickými vězni to končí.

Ze všech těchto důvodů musíme udělat všechno pro to, aby naše vlast, Česká republika, byla opět suverénní a svrchovanou zemí. Nejsme ale tak namyšlení, abychom žili v představě, že toho dosáhneme sami. Proto vítáme volební i povolební koalici se Svobodnými a Soukromníky a ke spolupráci zveme rovněž další pravicové, konzervativní, národní politické subjekty a osobnosti. Zároveň si uvědomujeme, že na české politické scéně je pouze jediná osobnost, jež může takovou spolupráci všech pravicových sil zaštítit, a tou je prezident Václav Klaus.

Pojďme do toho! Nejen kvůli sobě, ale především kvůli našim dětem a vnoučatům. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost!

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.