Psí ocas není nohou a manželství nikdy nebude pro všechny

8.3. 2023Zuzana Majerová1057x

Projev v Poslanecké sněmovně na semináři Tradiční rodina z.s. Manželství pro všechny a Istanbulská Úmluva

Vážené dámy, vážení pánové,

prezident Lincoln kdysi řekl, že i když nazvete psí ocas nohou, bude pes stále pouze čtyřnohý. Takovým ocasem je i diskuse o manželství pro všechny. Stokrát jsme zde dnes slyšeli, že manželství je svazkem muže a ženy, a já to opakuji po sto prvé.

Manželství je svazkem muže a ženy, protože samo slovo manželství vzniklo ze slov „muž a žena“. Smyslem manželství je zakládání rodiny a plození potomků. Nic na tom nemění fakt, že některá manželství zůstávají bezdětná, že se polovina manželství bohužel rozpadne a že rodina zdaleka nefunguje jen a pouze idylicky. Naší povinností je rodinu a manželství chránit, posilovat, zabraňovat rozpadu, NE její další demolici napomáhat!

Diskuse o manželství PRO VŠECHNY se tak ze všeho nejvíce podobá hloupé diskusi marxistů o rušení soukromého podnikání. Jistě, firmy krachují. Jistě, firmy nemusejí vždy nutně vydělávat. Jistě, podnikání není procházkou růžovým sadem. To ale nic nemění na tom, že soukromé podnikání funguje vždy lépe než znárodněná ekonomika.

Naše země byly budovány a rozvíjeny na křesťanských základech, na křesťanské kultuře, vzdělanosti a morálce. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací se vyznačujeme úctou k ženě a k rodině, kterou stavíme na první místo ve společnosti. I to už je teď mnohými vysmíváno, pošlapáváno a zpochybňováno, byť na rozdíl od jiných kultur a civilizací máme za posvátné manželství jednoho muže a jedné ženy.

Neboť takový svazek se ukázal jako nejlepší pro výchovu dětí, pro zachování důstojnosti člověka, mravnosti, věrnosti a lásky. Pokud se uzákoní možnost uzavřít manželství pro osoby stejného pohlaví (a že se od roku 2017 někteří velmi intenzivně snaží) zraníme a zradíme tím naše kulturní kořeny a zasadíme tvrdou ránu právě rodině. Rodině. Té nejcennější a nejkrásnější hodnotě naší civilizace.

Práva podobná právům manželů lze stejnopohlavním párům zajistit prostřednictvím novelizace již platné právní úpravy – registrovaného partnerství. Celé je to i o sémantice. Manželství je muž a žena. Registrovaní partneři jsou osoby stejného pohlaví. Dceru matky asi nebudeme kvůli nějakému iracionálnímu požadavku nazývat její babičkou, že?

Nevěříte-li v posvátnost manželství, chcete-li směšně karikovat přirozený běh věcí opakováním módních lží o relativní novosti manželství – prosím, jak je libo.

Chápu, a víme, že leckterou neziskovku právě takové výmysly a myšlenkové veletoče dobře živí. Ať si říkají, co chtějí. Píšou, co chtějí a kam chtějí. Ať se scházejí na konferencích a diskutují – tím nikomu a ničemu neškodí.

Ale o jedno prosím: Ať nám nevnucují své fantasmagorie z výročních zpráv. Ať nepletou hlavu dětem! Nehrají si na bohy.

Když Poslanecká sněmovna v minulosti hlasovala o registrovaném partnerství, mnoho z nás varovalo, že je to první krok k plnohodnotnému manželství osob stejného pohlaví. Aktivisté se tenkrát pohoršovali nad „strašením“. Podali jsme jim prst a dnes nám trhají celou ruku.

Ptám se: Co to bude příště? Sňatky s malými dětmi? Polygamie?

Upozorňuji, že návrh, který leží na stole v poslanecké sněmovně není přáním homosexuálů. Mám mezi přáteli několik homosexuálů, ale žádný z nich to po mně nikdy nežádal podpořit. Je přáním ideologů – vznikl na objednávku homosexualistů, aktivistů a nátlakových skupin, kteří nenávidí vše přirozené, tradiční a normální, kteří homosexuály jen a pouze využívají.

Všichni jsme si před zákonem rovni. Ano. To ale neznamená, že každý z nás má stejné nároky a stejné možnosti. A ano, každý může číst Vergilia v originálu… Mému nezletilému synovi opravdu a díky bohu zatím v hospodě nenalejí pivo, nevidomý člověk nemůže řídit dopravní letadlo.A dvě ženy či dva muži nemohou být oddáni, neboť manželství zkrátka není pro všechny.

Přestaňme urážet občany České republiky tím, že je neustále rozdělujeme na homosexuály a heterosexuály. Přestaňme je tímto rozlišováním diskriminovat a začněme místo toho pro ně všechny něco dělat!

Řečnit o tom, co je a co není manželství, je jistě lehčí než řešit důchodový systém, bezpečnost naší země nebo stále rostoucí veřejný dluh. Ale my tady vážně nejsme kvůli řečnickým cvičením. Jsme tu, abychom řešili reálné problémy země, ne abychom vytvářeli problémy nové.

Ti, kteří hodlají hlasovat pro znásilnění instituce manželství, si možná myslí, že někomu udělají radost, a někomu ji určitě udělají. Ale svým hlasem spustí lavinu, která ohrožuje to nejcennější v celé naší společnosti a civilizaci – skutečné manželství, rodinu, děti.

Psí ocas není nohou a manželství není a nikdy nebude pro všechny.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.