Ohrožené musíme chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít

26.6. 2021Zuzana Majerová1748x

Jednou ze tří prioritních oblastí Vašeho společného programu je obnova ekonomiky po covidu. Mohla byste přiblížit, kterých oblastí by se měla především dotknout a v čem by rámcově spočívala?

Musíme zahojit ekonomiku a obnovit společenský život, musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel a vrátit ho do přirozených kolejí bez jakýchkoliv omezení. Okamžitě a jednou provždy musíme ukončit chaotický boj scovidem, založený na plošných restrikcích, omezování svobody a „lockdownech“. Tyhle postupy, které se neosvědčily, musíme nahradit léčbou, ochranou rizikových skupin a dobrovolným očkováním. Chceme také zrušit pandemický zákon jako nástroj totality a omezování svobod obyvatel. Odmítáme rovněž zavedení COVID pasu na území České republiky. Právo pohybu nesmí být omezováno. Tohle od nás musejí slyšet i v Bruselu. 

Jak hodnotíte dosavadní programy podpory vlády pro podnikatele v podobě kompenzací (Covid nepokryté náklady, Covid Kultura) a záruk? V čem byly prospěšné a co byste v nich změnila?

Prospěšné byly v tom, že alespoň něco existovalo. Tradiční problém českých řešení ale je, že jsou příliš složitá, byrokratická, obtížně dostupná. Ono by totiž často stačilo nahlédnout do některých sousedních zemí, třeba Rakouska nebo Německa, jak to zúřadovali tam. Pomoc v krizových obdobích musí být hlavně rychlá. Víc škod než covid nadělala našepřestřelená vládní opatření a chaotické programy podpory. Je to sice šílené, ale bohužel pravdivé konstatování.

Druhým základním bodem programu je omezení byrokracie a dosažení štíhlého a efektivního státu. V čem budou spočívat kroky pro naplnění tohoto cíle? Může „zeštíhlení“ vést podle Vašeho názoru spíše k pomalejšímu poskytování služeb občanům?

Odpovím protiotázkou. Myslíte, že náš stát v roce 2013, kdy nastoupila vláda ČSSD a ANO, nefungoval? Nárůst byrokracie a nových úřadů je od té doby opět opravdu šílený. Všichni mají plná ústa digitalizace, a namísto úspory úřednických míst jsme svědky pravého opaku. Zeštíhlením státu občané o nic nepřijdou, naopak zbyde víc peněz na jiné věci. Naše heslo je „štíhlý stát, bohatý občan“.

K dalšímu významnému bodu programu patří rozvoj venkova a zemědělství. Na jaře kvůli uzavření hranic museli čeští farmáři prodávat vypěstované brambory za minimální ceny. Dalo se tomuto stavu podle Vás zabránit? Jaké kroky by měl učinit stát vůči místním zemědělcům, aby podnikání bylo pro ně i nadále výhodné?

Zemědělství je kvůli přemíře nejrůznějších dotací jedním z nejpokřivenějších odvětví. Zemědělskou produkci vnímáme jako naši strategickou národní komoditu. Naši nezávislost a kvalitu potravinových zdrojů proto musíme chránit a rozvíjet.Chceme důrazně prosazovat strop dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy. Současná platná legislativatotiž umožňuje odčerpávání rozhodujícího procenta finančních prostředků několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech hospodaří i na půdě, která jim nepatří.

Hlavním heslem Vaší koalice je návrat k normálnímu světu a době před covidem. Z úst politiků přitom zaznívají slova o nové vlně epidemie. Ministr zdravotnictví Vojtěch uvedl, že pandemická pohotovost by měla platit minimálně do konce září, a to včetně nošení roušek v MHD. Podle slov premiéra Babiše je nezbytné držet situaci s pandemií pod kontrolou, aby nedošlo k opakování scénáře z minulého podzimu. Jak si představujete proces návratu k „normálnímu životu“, když se v ČR před dvěma týdny objevila nová indická mutace koronaviru?

Hlavním heslem pravicové formace Trikolora Svobodní Soukromníci, se kterým jdeme do voleb, je vcelku banální, ale naprosto zásadníkonstatování „Máte právo žít“. Toho se nám opravdu už hodně dlouho nedostává, neboť přestřelená vládní protiepidemická opatření nutí lidi namísto skutečného žití pouze přežívat. My nepopíráme existenci covidu, ani to, že je potřeba přijímat různá opatření, kritizujeme způsob, rozsah a nelogičnost, jak to současná vláda dělá. A že máme pravdu, nyní potvrzuje série rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který řadu vládních opatřenízrušil pro jejich nezákonnost.Obdobně přistupujeme k očkování. My nejsme proti očkování, pouze trváme na tom, že má být dobrovolné, a ne dobrovolně povinné.

Ministryně financí Jana Maláčová úspěšně navrhla důchodcům přidat 300 korun nad rámec zákonem stanovené valorizace (450,- Kč). Zdůvodňuje to potřebou udržet tempo růstu důchodů a chystá se prosadit návrh ve zrychleném režimu. Jak hodnotíte možné zvýšení a jeho načasování? Nakolik bude přínosné pro důchodce?

Vláda a speciálně ČSSD s ministryní Maláčovou namísto tolik potřebné reformy důchodového systému servíruje seniorům předvolební úplatky. Dobře totiž vědí, že proti tomu se z politických pozic těžko oponuje. Kdo by taky našim seniorům jakékoli přilepšení nepřál, že? Jenže my potřebujeme systémové řešení, a ne předvolební korupci. Vláda přilepšuje sociálním skupinám, které koronakrizefinančně nijak nepostihla, ale o kterých předpokládá, že se v nich nacházejí její potenciální voliči.

V jednom z rozhovorů jste se nedávno zmínila, že na podzim se řada občanů může dostat do problémů s placením svého bydlení. Jak byste navrhovala vyřešit rostoucí zadluženost obyvatel? Jedná sepodle Vás v tomto případě o systémový problém?

Ano, naznačila jsem to už v předchozí odpovědi. Vláda svými často spíše jen alibistickými opatřeními skutečné řešení finančních problémů mnoha lidí jen odložila, posunula, dočasně zametla pod koberec. Zaměstnanost je uměle udržovaná. Takhle to nejde dělat do nekonečna.

Ve svém proslovu k zahájení volební kampaně jste uváděla, že zájmy ČR jako suverénního a svrchovaného státu jsou na prvním místě. V čem podle Vás musela ČR v poslední době ustupovat Evropské unii? Dají se podle Vašeho názoru právně změnit dříve převzaté závazky ČR vůči EU?

Museli jsme ustupovat prakticky ve všem. Takřka 60 procent přijímané legislativy přichází naoktrojováno z Bruselu a naší povinností je tyhle normy takzvaně implementovat do naší legislativy. Nechci opakovat to, co kdysi prohlásil Václav Klaus mladší a za co ho pak zbabělá ODS naprosto nesmyslně a nespravedlivě vyloučila. Myslím to přirovnání k židovským výborům. Možná to bylo kruté, ale podstata toho sdělení, tedy v jaké jsme vůči EU roli, byla pravdivá. Jsme suverénní země, maše zákony musí mít přednost před nařízeními a směrnicemi EU. 

Pokud jde o obhájení českých a středoevropských zájmů, prospívá tomu Visegrádská čtyřka? V jakých bodech je podle Vás možné vytvořit či uplatňovat společnou politiku V4?

Ano, naše spolupráce v rámci V4 je nesmírně důležitá. Sami nic nezmůžeme. Právě Polsko a Maďarsko v praxi předvádějí, jak bychom i my měli proti největším unijním zhůvěřilostem postupovat. Prostě si dělat věci po svém.

Náročné časy zpravidla sjednocují národ. O jaké poselství by se podle Vašeho názoru měla opřít dnešní Česká republika, aby její politické prostředí minulo turbulentní období posledních dvou let?

Není to zas tak moc složité. Ohrožené musíme chránit, nemocné musíme léčit a zdravé musíme nechat žít.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.