Podporou Green Dealu dovršuje ODS svoji přeměnu ve stranu krajního středu

28.5. 2021Zuzana Majerová787x

Zelený úděl je nedílnou součástí volebních programů liberálních konzervativců. Přístup Trikolóry k celoevropské iniciativě je konzistentní, kdežto ODS najednou Green Deal prosazuje. Dle předsedkyně strany Zuzany Majerové Zahradníkové je GD likvidační pro český průmysl a klimatickým změnám by se mělo spíše přizpůsobovat, nikoliv proti nim bojovat.

Ekologickou agendu v České republice jistou dobu prosazovaly převážně levicové a zelené strany. Po podpisu Zelené dohody pro Evropu o dosažení uhlíkové neutrality v prosinci roku 2019 se otázky udržitelného rozvoje a zodpovědného zacházení s přírodním prostředím promítají do hospodářství a průmyslu České republiky. Právě na význam posledního zmíněného upozornil prezident Svazu průmyslu a obchodu Ing. Jaroslav Hanák.

Plán přechodu k bezuhlíkové ekonomice do roku 2050 by podle něho měl zohledňovat specifika jednotlivých států a opírat se předevčírem o racionální kroky. „Svaz průmyslu podporuje postupnou cestu EU ke klimatické neutralitě a průmysl bude na této cestě hledat i nové příležitosti. Politická opatření, která mají vést k naplnění vize uhlíkové neutrality, by však měla být racionální. Musí vést k zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti průmyslu EU a socioekonomické stability,“ poznamenal Hanák.

Reálné termíny pro dosažení uhlíkové neutrality jsou zatím v procesu projednávání. Připomínáme, že před týdnem vláda znovu diskutovala o podkladech Úhelné komise k odklonu od uhlí v roce 2038. Polovina ministrů ovšem podpořila zrychlení termínu do roku 2033, a to z důvodů zdražení emisních povolenek. Pro tento termín by se měl zapracovat podrobný harmonogram pro útlum jednotlivých typů zdrojů a zhodnocení jejich ekonomických a sociálních dopadů v jednotlivých regionech.

Názor konzervativců z ODS na problematiku Zelené dohody se také měnil v čase. Zatímco v roce 2017 ve své ekologické politice volala strana po „poctivé analýze nových závazků EU“ a „důkladné analýze dopadů na české hospodářství a životní úroveň občanů ČR“, nyní Zelenou dohodu vítají a vnímají bez skepsí. Trikolóra od svého založení apeluje na vyvážené snižování emisí beroucím ohled na české reálie. Souhlasí se „snižováním emisí v oblastech, kde je to racionální, technicky schůdné a ekonomické“ a zároveň varuje před zavazováním k nesplnitelným kvótám na produkci CO2.

Obrátili jsme se na poslankyni Poslanecké sněmovny a předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou Zahradníkovou a zeptali jsme se na aktuální postoj její strany k Zelené dohodě.

Postoj ODS k otázkám ekologie se v poslední době zásadně změnil. Hnutí v roce 2000 kritizovalo činnost ekologických organizací a trvalo na tom, že problémy životního prostředí vyřeší „fungující trh“. Současný šéf ODS Petr Fiala tvrdí, že nová Zelená dohoda je nevyhnutelná příležitost, „jak investovat do udržitelného rozvoje, obnovitelných zdrojů a … modernizovat českou ekonomiku“. Čím se dá tato zásadní změna vysvětlit?Může podle Vás tato názorová proměna odradit část původního elektorátu této pravicové, kdysi konzervativní, strany?

Zuzana Majerová Zahradníková: Dnešní Fialova ODS už nemá s tou původní Klausovou ODS společného téměř nic. Snad jen ta tři písmenka z názvu. Pod Fialovým vedením občanští demokraté postupně opustili všechny principy, na kterých byla jejich strana založena. A naopak, ODS pro změnu opustili téměř všichni její zakladatelé. S trochou nadsázky se dá říct, že posun ODS doleva je tak velký, že Občanské fórum se v roce 1991 snad ani nemuselo dělit, stačili se pouze přejmenovat na Občanské hnutí. Původní elektorát to samozřejmě odpuzuje.

Ke slovům předsedy ODS se kriticky postavil Daniel Vávra: „Když šlo o Rusko, ODS dělá ramena, jako kdybychom byli jaderná velmoc. Když jde o Green New Deal, jsme jenom malá nebohá zemička, která nic nezmůže a musí šoupat nohama a přijmout, co se jí nařídí.“ Nakolik je tato kritika spravedlivá? Skutečně ČR není schopná vzdorovat GD?

Daniel Vávra to pojmenoval naprosto přesně. Podporou nesmyslného Green Dealu ODS svoji přeměnu v eurohujerskou stranu krajního středu dovršuje. A když trochu posměšně říkám krajní střed, myslím tím jeho levou stranu.

Minulý podzim jste poukázala na to, že GD je pro český průmysl likvidační. Odsoudila jste rozpor v postoji předsedy vlády A. Babiše a odmítavý názor ministra průmyslu K. Havlíčka. Plán ovšem počítá se spravedlivým mechanismem přechodu (Just Transition Mechanism) pro regiony závislé na fosilních palivech. Může to podle Vás v dostatečné míře přihlížet k zájmům českého průmyslu? Proč Trikolóra v této celoevropské iniciativě nevidí příležitost pro modernizaci infrastruktury a hospodářství ČR?

Zelené utopie ještě nikdy nic dobrého nepřinesly. Vždycky se nakonec ukázalo, že někdo si na nich šikovně namastil kapsu, ale hospodářství jako celek to poškodilo. Česká republika ani Evropa nepotřebují Green Deal, ale obnovu hospodářství zdecimovaného přestřelenými likvidačním covidovými opatřeními. Ale abychom si správně rozuměli, Trikolóra je všemi deseti pro to, abychom si chránili životní prostředí, ale klimatický alarmismus nebo Green Deal s tím nic společného nemají.

V posledních dvou desetiletích došlo na území ČR ke zvýšení průměrných počtů dnů s vysokými teplotami (letní a tropické dny, tropické noci), a to mimo jiné i kvůli skleníkovým plynům. Důsledky se projevují nedostatkem vodních zdrojů, erozí téměř 50 % půdy. Dle výzkumu m. Ostravy se stále častěji vyskytují extrémní meteorologické jevy typu povodně, srážky, období sucha a požárů. Dá se podle Vás řešit tento systémový problém zcela nezávisle na evropském GD?

Klima se průběžně mění, co je svět světem. Člověk s tím nic společného nemá. Klimatický alarmismus je to samé, jako když komunisté kdysi pyšně vykřikovali, že poručí větru a dešti. Klimatickým změnám se máme přizpůsobovat, ne s nimi bojovat. To je přehlídka vyhozených peněz, které je naopak potřeba využít daleko šikovněji a efektivněji.

Rozhovor vyšel na periodiku Sputnik ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.