Podporujeme smysluplné dotěžení zásob uhlí, jadernou energetiku, ale také racionální využití obnovitelných zdrojů

19.7. 2021Zuzana Majerová1063x

„Podporujeme smysluplné dotěžení zásob uhlí, jadernou energetiku, ale také racionální využití obnovitelných zdrojů jako doplněk energetického mixu,“ říká v rozhovoru pro iUHLI.cz poslankyně a předsedkyně politické formace Trikolóra – Svobodní – Soukromníci Zuzana Majerová Zahradníková.

I kvůli unijnímu plánu Green Deal chce Trikolóra uzákonit nadřazení českého práva právu EU. Tento plán totiž považuje jen za prostředek, jak vytáhnout z unijních a národních rozpočtů neuvěřitelné peníze, které se utopí v nesmyslných a nepromyšlených projektech. Není však přitom proti samotným obnovitelným zdrojům. Jen chce, aby měly v energetickém mixu to místo, které jim reálně náleží. „Chceme spolupracovat na vytvoření nové moderní energetické koncepce České republiky, která bude hájit národní zájmy a české podnikatele, ale také zohlední moderní trendy,“ vysvětluje Zuzana Majerová Zahradníková.

Podporujete (zřejmě dočasné) nahrazení uhlí v českém teplárenství a energetice zemním plynem? 

Ano, v této chvíli to je nejrychlejší možně řešení. Uvědomujeme si problematiku uvolňování metanu a jeho přispívání ke skleníkovému efektu. Každopádně musíme vycházet ze stávajícího stavu světa a světové energetiky, kterou nezměníte ze dne na den, ale změny budou spíše znát v řádech desetiletí. Nyní se Evropa rozhodla odstavit uhlí. Proto udělejme první krok a následně ať naši odborníci posoudí zbylé zdroje a vyhodnotí jejich zátěž na životní prostředí. Politická formace Trikolora Svobodní Soukromníci jde do voleb s jasným programem, který má podporovat především české podnikatele a živnostníky. Jsme připraveni nekompromisně hájit české národní zájmy, a to se týká také energetiky. Proto podporujeme smysluplné dotěžení zásob uhlí, jadernou energetiku, ale také racionální využití obnovitelných zdrojů jako doplněk energetického mixu.

Podporujete dotace na výstavbu a přestavbu plynových elektráren a tepláren? 

Naše formace Trikolora Svobodní Soukromníci chce spolupracovat na vytvoření nové moderní energetické koncepce České republiky, která bude hájit národní zájmy a české podnikatele, ale také zohlední moderní trendy. Bezhlavé rozhazování peněz daňových poplatníků, které předvádí dnešní vláda, stejně jako „zelené pomatení“ bruselských byrokratů a aktivistů odmítáme. Změny mají být koncepční, uvážené a v zájmu českých podnikatelů, nikoliv jako předvolební vábnička či umělý penězovod pro vyvolené. Jsme zastánci spíše decentralizace, tedy tvorby menších tepelných zdrojů stavěných přesně na míru.

Máte relevantní informace o tom, kolik procent metanu uniká při těžbě plynu v Rusku, odkud bereme a budeme brát drtivou většinu plynu?

Ptáte se mne na příliš odbornou záležitost, musela bych čerpat pouze z veřejně dostupných zdrojů. Pokud je mi známo, toto množství přesně nikdo neví. Žádný stát, který těží plyn, nemá zájem o takováto přesná měření, natožpak je zveřejnovat. Ale souhlasím, že tato data by se měla dát na stůl při plánování nových energetických zdrojů. Ale jak jsem již uvedla, naše formace bude připravena nabídnout zkušené odborníky, kteří pro Českou republiku připraví skutečně funkční energetickou koncepci.

Ačkoli se zastánci plynu snaží tvrdit opak, Česká republika je závislá na ruském plynu. V tuhle chvíli z něj bereme přibližně 74 procent přímo a dalších cca 14 procent prostřednictvím německé burzy, přičemž jde ale opět vesměs o ruský plyn. Bude tomu tak i nadále, protože napojení na polskou a rakouskou síť, které by mohlo do Česka přivést plyn z jiných zemí, dodnes chybí. Nejde tedy o ještě mnohem větší bezpečnostní riziko, než v případě jádra, které se nakupuje na několik let dopředu, zatímco zásoby plynu máme na nějakých 90 dnů?

Ano v tom máte pravdu. Musíme si reálně říct, že ať už v dodávkách atomových tyčí nebo plynu budeme závislí na Rusku. Proto prosazujeme, aby po volbách byla ustavena komise nezávislých odborníků, kteří vytvoří novou energetickou koncepci státu odpovídající aktuálním moderním technologiím. Jak bylo patrné z předešlých odpovědí, formace Trikolora Svobodní Soukromníci podporuje vyvážený energetický mix a zároveň maximální soběstačnost České republiky tak, abychom byli co nejméně závislí na jakékolivv změně geopolitické situace. Perspektivou může být i postupná energetická decentralizace a budování ostrovních systémů tak, aby se maximálně využívala veškerá vyrobená energie a neplýtvalo se jejím drahým transportem.

Premiér Babiš zavázal Česko k plnění unijního plánu Green Deal. K němu dosud neexistuje dopadová studie, ale odhady – stále ještě prvotní – mluví o nákladech v bilionech eur v rámci EU. Je podle vás tento plán finančně uskutečnitelný? Za jakou cenu?

Green Deal v jeho současné podobě jednoznačně odmítáme, protože jsme přesvědčeni, že jeho jediným cílem je vytáhnout z unijních a národních rozpočtů neuvěřitelné peníze, které se utratí v nesmyslných a zcela nepromyšlených projektech. Nejsme proti obnovitelným zdrojům energie, naopak, ale to, co se EU snaží vydávat za cestu k ekologicky udržitelné budoucnosti evropského kontinentu je jen ukázkou toho, jak EU neumí hospodařit, protože je v zajetí party ekoaktivistů, kteří nemají žádné reálné zkušenosti. Při formování energetické koncepce je třeba dát prostor zkušeným odborníkům, průmyslníkům, technologům a konstruktérům, tedy těm, kteří energetice skutečně rozumějí a dokáží být skutečně zodpovědní.

Brusel se zelenou lobby chtějí „bezuhlíkovou“ EU do roku 2050. Tedy prakticky EU bez fosilních paliv, s energetikou postavenou na obnovitelných zdrojích. Může se Česko do té doby bezpečně přejít na elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, případně doplněných jádrem?

Možné to je, ale musí tuto změnu realizovat odborníci a představitelé průmyslu. Celá záležitost se na národních úrovních musí řídit koncepčně a promyšleně v dlouhodobém horizontu. To základní, co mi vadí, je že nám Evropská unie diktuje až příliš věcí, snaží se převzít roli superstátu a bez ohledu na národní zájmy členských států přináší stále nové a nové regulace, které se v konečném důsledku otáčejí proti zájmům českých firem a zájmu občanů České republiky. Proto chceme do ústavy zakotvit nadřazenost českého práva nad unijním, aby bylo zodpovědností českého parlamentu a vlády, jaký energetický mix bude pro naši zemi nejvýhodnější nejen z pohledu ekologického, ale také například ekonomického. Jak se zdá, v Bruselu se řídí pouze zelenou ideologií, kterou však v případě energetiky musí nahradit racionalita, fyzika a ekonomická udržitelnost.

Jak by se měla, podle Trikolory, do roku 2050 vyvíjet česká energetika? Jak bychom měli přistupovat k plánu Green Deal?

Jak už jsem říkala, je třeba rychle sestavit kvalifikovaný tým odborníků, kteří připraví novou českou národní energetickou koncepci, do které promítnou naše národní zájmy a připraví energetický mix, který z pohledu ekologie i ekonomiky bude nejvýhodnější pro občany naší vlasti.

Rozhovor vyšel na portalu iUhli.cz ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.