Děti místo učení tráví školní čas besedami o genderu. Přestat financovat ty neziskovky

9.6. 2021Zuzana Majerová1786x

Zážitek pandemie a vládních restrikcí by podle Zuzany Majerové Zahradníkové mohl mnohé voliče přivést k myšlence volby pravice, která proti všemocnému státu nabízí alternativu malý stát – bohatí občané. Její hnutí Trikolóra se proto podílí na projektu sjednocené pravicové kandidátky se Soukromníky a Svobodnými. Na sněmu Soukromníků v Praze, kde vystupovala jako host, jsme hovořili o vyhlídkách a plánech české pravice.

Několikrát během sněmu zaznělo, že kandidátka Trikolóra Svobodní Soukromníci má ambici na dvojciferný volební výsledek. Myslíte si, že poptávka po pravicové politice je po roce pandemie větší, nebo naopak menší?

Osobně se domnívám, že je větší. Právě proto, že důsledky pandemie postihly právě malé aktivní podnikatele a živnostníky. Tito lidé stát ničím neobtěžují a chtějí jen stabilní prostředí pro své podnikání. Stát se k nim zachoval tak, jak se zachoval, a mnozí z nich své živnosti ztratili.

Pravicová politika měla své místo ve společnosti vždy, i když víme, že ne majoritní, ale vzhledem k tomu, co se stalo, tak myslím, poroste poptávka po tom, aby stát byl štíhlý a díky tomu občan bohatý.

V projevu ke sněmu jste mluvila o tom, že my tady v Česku jsme vždycky papežštější než papež. Zmiňovala jste to v souvislosti s důslednou likvidací živnostníků za komunismu, která jinde neměla obdoby. Nemáte stejný pocit i letos v souvislosti s opatřeními proti pandemii? Ta byla také striktnější než kdekoliv jinde, aniž to vedlo k lepším výsledkům v boji s epidemií…

Samozřejmě. Měli jsme třeba nejdéle zavřené školy na světě. Opět jsme opatření, která jiní dělali v krajní nouzi na dobu dočasnou, dělali na mnohem déle. A navíc tedy bez jakýchkoliv pozitivních efektů.

Co by vaše spojenectví chtělo nabídnout jako alternativu současné vládě?

Je to svoboda ze všech úhlů pohledu. Ať už je to právo svobodně psát, svobodně mluvit, zbavit se cenzury, která tu na sociálních sítích začíná velmi „úspěšně“ fungovat a pomalu se prosazuje i v médiích.

Pak je to důraz na zachování naší české koruny a možnosti platit v hotovosti. Už se také někde spekuluje, že by se platilo jenom on-line, to je pro nás nepřijatelné.

Musíme něco udělat s vymahatelností práva. V tom jsme neskutečně pomalí a myslím, že to občany opravdu trápí. Když řeší jakýkoliv spor, na výsledek čekají roky.

V oblasti školství je to zrušení inkluze a návrat ke skutečnému vzdělávání dětí.

Je to antibyrokratická revoluce. To je složitější téma, ale plány na to máme. V mandatorních výdajích státu se prostě musí začít škrtat a mělo se škrtat už před pandemií. Chtěli bychom počet státních úředníků snížit na polovinu.

A jsou to samozřejmě i nízké daně.

Zmínila jste téma zachování české koruny. O něm se doposud moc nemluvilo, ale v posledních dnech se objevily ze strany Pirátů výzvy, že bychom se měli posunout v přistupování k euru. Myslíte, že to bude tématem letošních voleb?

No, uvidíme, co nám ta předvolební doba ještě přinese. Možné je samozřejmě všechno. Myslím si, že hlavním volebním tématem bude stav republiky po covidu, neskutečné zadlužení, pak témata jako zdravotnictví, školství. Česká koruna je podle mě silné téma, ale nemyslím si, že to bude stěžejní téma těchto voleb.

Lidi dneska trápí, z čeho zaplatí nájem a jak budou jejich děti chodit do školy.

Když jste zmínila školství, tak na tiskové konferenci jste jako hlavní heslo v tomto oboru vytkla, že děti se mají „učit myslet, ne učit, co si myslet“. Myslíte, že v tom je šance na změnu? Dovolím si namítnout, že duch současné doby samostatnému myšlení příliš nepřeje…

A já si myslím, že na to je velice jednoduchý manuál. Když přestaneme z veřejných peněz financovat neziskovky, které do té výuky zasahují, třeba takové, jako je EduIn. A ve chvíli, kdy nebudou mít zdroje, se jejich aktivity alespoň omezí. Byť já si myslím, že takové organizace ve školách vůbec nemají co dělat.

Druhá věc je, že se musí do školství vrátit systém ověřování kvality vzdělávání. Musí být dáno, co má žák umět na konci první třídy, třetí nebo deváté, a musí to být taky důsledně vyžadováno.

Důraz musí být kladen na vzdělání a na práci učitele, který za něj nese odpovědnost. Dnes je to tak, že děti čím dál více času tráví nejrůznějšími besedami o genderu nebo o náboženství. A takové aktivity na půdu školy vůbec nepatří.

Bavili jsme se tu o pravicovém programu, který chce vaše spojenectví nabízet voličům. Jste tři strany s trochu rozdílnými zájmy a akcenty. Jak snadno, nebo naopak jak „krvavě“ se hledal programový kompromis?

Musím říct, že to žádný „krvavý střet“ nebyl. Celkem jsme se shodli, spory byly spíše o formulaci na úrovni, že někdo chtěl zjemnit nějaký výraz. Ale nenapadá mě jediný případ v programu, kde bychom se „pobili“.

Snažili jsme se učinit program srozumitelným pro každého a brát ohled na to, o čem letošní volby budou a co lidi skutečně trápí.

Rozhovor vyšel na THE WORLD NEWS ZDE.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.