Sňatky dvou osob stejného pohlaví. Obávám se, co bude následovat

29.4. 2021Zuzana Majerová2482x

Rezolutně odmítám, aby byl za manželství považován také sňatek osob stejného pohlaví. Dvě ženy či dva muži nemohou být oddáni, neboť manželství zkrátka není pro všechny.

Na jednání poslanecké sněmovny se dostal zákon, který má jednoduše řečeno více zrovnoprávnit manželství a registrované partnerství. Co říkáte na tuto legislativní iniciativu?

Tak především, manželství je svazkem muže a ženy. Říkala jsem to tisíckrát a klidně to zopakuji po tisící prvé. Manželství je svazkem muže a ženy, protože samo slovo manželství vzniklo ze slov „muž a žena“. Smyslem manželství je zakládání rodiny a plození potomků. Nic na tom nemění fakt, že některá manželství zůstávají bezdětná, že se polovina manželství rozpadne, že rodina zdaleka nefunguje jen idylicky. Naší povinností je rodinu a manželství chránit, posilovat a zabraňovat jejímu rozpadu, ne její další demolici napomáhat. Za to nás daňoví poplatníci vážně neplatí. 

Nicméně mezi poslanci je spousta těch, kteří by s vámi nesouhlasili a poukazují na to, že mnohá registrovaná partnerství jsou lepším svazkem, než někdy velmi nefunkční tradiční manželství.  

Přirovnala bych to k podobně hloupé diskusi marxistů o rušení soukromého podnikání. Jistě, firmy krachují. Jistě, firmy nemusejí vždy nutně vydělávat. Jistě, podnikání není procházkou růžovým sadem. To ale nic nemění na tom, že soukromé podnikání funguje vždy lépe než znárodněná ekonomika. 

Proč je podle vás ochrana dosavadního pojetí manželství i v dnešní moderní době tak důležitá?  

Pokud uzákoníme možnost uzavřít manželství pro osoby stejného pohlaví, zraníme a zradíme tím naše kulturní kořeny a zasadíme tvrdou ránu rodině, nejcennější a nejkrásnější hodnotě naší civilizace. Naše země byly budovány a rozvíjeny na křesťanských základech, na křesťanské kultuře, vzdělanosti a morálce. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací se vyznačujeme úctou k ženě a k rodině, kterou stavíme na první místo ve společnosti. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací máme za posvátné manželství jednoho muže a jedné ženy, neboť takový svazek se ukázal jako nejlepší pro výchovu dětí, pro zachování důstojnosti člověka, mravnosti, věrnosti a lásky. 

Z vašich slov by mohl kdekdo nabýt dojem, že se vymezujete proti homosexualitě jako takového.  

Vůbec ne. Mnoho z nich jsou mí přátelé. Ale návrh, který projednáváme v poslanecké sněmovně, není přáním homosexuálů. Je přáním ideologů! Vznikl na objednávku homosexualistů, aktivistů a nátlakových skupin, kteří nenávidí vše přirozené, tradiční a normální, kteří homosexuály jen a pouze využívají. Chápu, že leckterou neziskovku právě takové výmysly a myšlenkové veletoče dobře živí. Mám pro ně jediný vzkaz. Říkejte si, co chcete. Pište si, co chcete a kam chcete. Scházejte se na konferencích, diskutujte si, tím nikomu a ničemu neškodíte. Ale o jedno Vás prosím. Nesnažte se vnutit své fantasmagorie do našich životů. Nepleťte hlavu dětem! Nehrajte si na bohy.  

Poslaneckou sněmovnu tak zřejmě čeká obdobně bouřlivá debata, kterou provázelo schvalování registrovaného partnerství. Vidíte to také tak?  

Již při hlasování o registrovaném partnerství mnoho z nás varovalo před tím, že jde o první krok k plnohodnotnému manželství osob stejného pohlaví. Aktivisté se tenkrát pohoršovali a argumentovali tím, že pouze strašíme. Jenže nechali jsme si vzít prst a dnes nám trhají celou ruku. Ptám se: Co to bude příště?  Sňatky s malými dětmi? Polygamie? 

Proč podle vás diskuse o vztazích osob stejného pohlaví vyvolávají tak vášnivé diskuse?  

Myslím si, že bychom měli přestat urážet občany naší země a neustále je rozdělovat na homosexuály a heterosexuály. Bylo by nejlepší, kdybychom lidi kolem nás přestali takto rozlišovat a diskriminovat. Všichni jsme si před zákonem rovni.  To ale neznamená, že každý z nás má stejné nároky a stejné možnosti. Mému patnáctiletému synovi opravdu a díky bohu zatím v hospodě nenalejí pivo, mně Česká správa sociálního zabezpečení nevyplácí starobní důchod, nevidomý člověk nemůže řídit dopravní letadlo. A dvě ženy či dva muži nemohou být oddáni, neboť manželství zkrátka není pro všechny.  

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.