Zelená dohoda pro Evropu – můj názor

6.3. 2024Zuzana Majerová339x

Byla jsem požádána o zodpovězení otázek do studentské diplomové práce na téma Zelená dohoda pro Evropu, zde jsou mé odpovědi.

Jaký je váš názor na Zelenou dohodu pro Evropu?

Green deal je klasický produkt pomýleného sociálního inženýrství. Přírodu je třeba chránit pro lidi, ne proti lidem a na jejich úkor. Tím, že drasticky oslabíme naši konkurenceschopnost nesmyslnými limity a lhůtami, ekonomika se oslabí a lidé budou chudnout, přírodě nijak nepomůžeme. Ekologie musí jít ruku v ruce s přirozeným ekonomickým rozvojem a trhem. Zbytek světa (USA, Asie) se oproti EU chovají mnohem uvážlivěji. EU je v zajetí zeleného pseudonáboženství.

Jaké postoje, ve vztahu k přechodu na využívání obnovitelných zdrojů energie, budete prosazovat v Evropském parlamentu?

Obnovitelné zdroje mají tvořit přirozený doplněk těch ostatních (fosil, jádro..) tam, kde to dává smysl. Jejich protežování pomocí dotací a zelené propagandy, tak jak ho praktikovala stávající evropská administrativa je cesta do pekla. Je vidět, že si to již někteří uvědomují.

Považujete za zásadní propojování ekologické a sociální politiky, či preferujete jednu z nich na úkor druhé?

Obě tyto politiky jsou samozřejmě důležité, ale nejsou důležitější než jiné politiky.

Jak a kde na sociálně – ekologickou transformaci zajistíte dostatek finančních prostředků?

Pro smysluplné a pro společnost prospěšné inovace se vždy v historii potřebné financování našlo, zásadní roli v tom samozřejmě hraje trh. (poptávka/nabídka). Dotace skoro vždy trh křiví.

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.